Nyheder fra din hverdag

Strategi 2015-2016

Fuld af respekt for vores seere og brugere i den region vi betjener, påtager vi os med stor lyst opgaven med at give borgerne godt og nærværende regionalt indhold på nettet og på tv. Vores strategiplan sætter retningen for, at vi vil være bedst på vores felt. Hverken mere eller mindre.

Den operationelle strategiplan bygger på bestyrelsens 4-årige overordnede målsætning om, at TV ØST med internettet som omdrejningspunkt skal arbejde for:

 • At sætte ny standard for fremtidens regionale public service mediehus.
 • At give områdets borgere public service indhold på de platforme, som de benytter.
 • At sikre kvaliteten i indholdet på tv, web og de sociale medier.
 • At sikre en god og tryg arbejdsplads, hvor medarbejderne udfordres og udvikles.

 

Initiativer:

De store forandringer i folks medievaner og medieforbrug gør det nødvendigt, at vi får skabt en ny sammenhæng i indholdsproduktion og distribution. Det indebærer en ny organisering af produktionen med nye opgaver, nye funktioner og nye vagtplaner. Gennemførelsen er koncentreret i følgende initiativer:

 • Mere planlagt og mere delt indhold
 • Mere aktualitet på TV ØST-kanalen
 • Rammerne for brugergeneret indhold
 • Udvikling af ny styrket hjemmeside
 • Synliggøre TV ØST
 • Ny sammenhæng i tingene
 • Struktur i håndteringen af videomateriale.
 • Struktur i håndteringen af brugergeneret indhold
 • Live-tv på nettet

 

Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering, for initiativerne hænger så meget sammen på tværs, at gennemførelsen er knyttet til samlet fremdrift på alle områder.

 

Arbejdsspor:

I den praktiske gennemførelse hænger indhold, workflow og teknologi sammen på tværs af alle platforme. De ni initiativer er derfor koncentreret i fire arbejdsspor, der omfatter indhold, workflow og teknologi, og arbejdet med strategiplanens gennemførelse vil blive koncentreret i disse arbejdsspor:

 • Erobring af morgenen og nyhedstrykket henover dagen
 • Brugergenereret indhold
 • Tværgående planlægning
 • Organisation

 

Erobring af morgenen

For langt de fleste danskere starter dagen med at blive opdateret på nyhedsstrømmen, national, internationalt og lokalt/regionalt. De nye digitale medier betyder, at det er let for folk at koble sig på nyhedsstrømmen og blive løbende opdateret hen over døgnet. TV ØST skal være et vigtigt led i denne nyhedsstrøm, og det kan vi kun blive ved at være til stede fra tidlig morgentil sen aften.

 

Vi vil derfor erobre morgenens regionale/lokale nyhedsdækning og sørge for at mere konstant nyhedstryk hen over dagen. På den måde kan vi i højere grad sætte dagsordenen og bygge op til at give målgruppen et samlet nyhedsoverblik og mere baggrund i vores hovednyhedsudsendelser kl. 19.30 og 22.27.

 

Brugergenereret indhold

Med det brugergenererede indhold har vi skabt en helt ny form for 2-vejs kommunikation med folk i vores dækningsområde. De skal hjælpe os med at løfte ambitionen om at beskrive hverdagslivet i alle afkroge af regionen. Vi er derfor i gang med at opbygge et ØSTHOLD af seere og brugere, som vil hjælpe os med dette.

ØSTHOLDET er et unikt projekt i det danske medielandskab, og det sætter en ny standard for regional- og lokaljournalistik.

Potentialet er stort, men det er vigtigt, at vi får sat nogle klare rammer for, hvordan vi anvender det brugergererede indhold. Umiddelbart er der fire områder:

 • Nyheder
 • Begivenheder på dagen
 • Brugernes egne fascinerende oplevelser (Min Hverdag)
 • Arrangementskalenderen

 

Tværgående planlægning

Vi vil øge produktiviteten gennem mere planlagt indhold og gennem mere deling af indholdet på alle platforme. Indholdsproduktionen på net og tv skal konsekvent sammentænkes, så vi opnår en større integration mellem net-og tv-produktion på både nyhedsudsendelser og TV ØST-kanalen. Det skulle gerne give os mere aktualitet på kanalen i form af debat-og baggrundsprogrammer, der følger op på og uddyber nyhedsstrømmen.

Endelig skal vores tilstedeværelse på de sociale medier øges massivt, så vi får markedsført vores indhold på tv og på nettet.

 

Organisation

De ovenfor nævnte arbejdsspor vil medføre ændringer i den måde vi organiserer produktionen. Vi skal kanalisere flere ressourcer over på morgenen. Vi skal i høj grad sammentænke og tilrettelægge produktionen tværs af alle platforme, og i den forbindelse vil der dukke nye funktioner op. Vi skal sikre, at alle - chefer, redaktører og medarbejdere - er motiveret til at gennemføre disse forandringer.