Nyheder fra din hverdag

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er garant for TV ØSTs folkelige forankring i regionen, og medlemmerne udpeges af det regionale kultur- og samfundsliv – heriblandt folkeoplysningen, seer- og lytterorganisationer, idræt, teater, kunst, musik, museer, natur, arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner samt to støtteforeninger.

TV ØSTs repræsentantskab består af medlemmer, der vælges for en 4-årig periode. Indeværende periode løber til den 31. december 2017.

Repræsentantskabet har to vigtige opgaver:

  • at give efterkritik på TV ØSTs programmer
  • at vælge TV ØSTs bestyrelse hvert fjerde år

Forespørgsel om medlemskab skal rettes til formanden.

Formand for repræsentantskabet

Kim Borregaard Eriksen
Riserupvej 1
4840 Nr. Alslev
Tlf. 54 40 00 85
Mobil nr. 20 86 21 06
E-Mail: riserupvej1@gmail.com