Bestyrelsen

Bestyrelsen er TV ØSTs øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at virksomheden drives i henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for virksomhedens udvikling og ansætter en direktør, der har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af repræsentantskabet, mens medarbejderne på TV ØST vælger det 7. medlem.

Fra 1. januar 2015 er følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

 

Ole Lund-Hermansen, bestyrelsesformand.

 

Uddannet stærkstrømsingeniør. Ejer/administrerende direktør i Induperm A/S, der har egen produktion af landingslysanlæg og verdensomspændende eksport. Aktiv i erhvervsudviklingen på Falster og Lolland siden 1992 bl. a. som mangeårig formand for Erhvervsrådet, medlem af Nykøbing Falster byråd, og formand for erhvervsskolen CELF.

Medlem af repræsentantskabet i Provinsindustriens Arbejdsgiverforening. Medlem af Styregruppen for Business LF. Tysk Honorar Konsul for Lolland-Falster siden 1997. Medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen siden 1992. Medlem af repræsentantskabet for TV ØST siden 1994, og medlem af TV ØST’s bestyrelse pr. 1. januar 2011.

 

Jørgen Stensgaard Madsen, næstformand.

 

Valgt som formand for Metal Sydøstsjælland ( i dag fusioneret til Metal Sydøst), siden 2012.

Medlem af bestyrelsen for EUC Sjælland og i Dansk Metals hovedbestyrelse.
Uddannet klejnsmed i 1989 på Defor Ventilation.

Suppleret med div. merkonomfag og arbejdet som mellemleder igennem 90’erne indenfor ventilation og smedebranchen.

2003-2012 ansat på Novenco A/S. Blev her tillidsmand for de faglærte og sad en periode i aktieselskabsbestyrelsen.

 

 

Bent Munch

 

Uddannet inden for Handel og kontor med regnskab som speciale.

Herefter arbejdet i DR med økonomi og efterfølgende jura indtil vi flyttede til Falster. 

Herefter været i en socialforvaltning, teknisk forvaltning, økonomiafdeling, skatteforvaltning og de Danske Domstole som fuldmægtig, kontorleder samt autoriseret foged.

Har siden år 2000 haft eget selvstændig konsulent firma. 

Har været med siden opstart af TV-Øst og Støtteforeningerne samt i repræsentantskabet. 

 

 

Henning Blok Madsen

 

I repræsentantskab for TV ØST fra 1997, valgt af AOF.

35 års organisations arbejde.

Ansat i Dansk Metal med ansvarsområder for bl.a. afdelingsprojekter, skolepolitisk arbejde og udstillingsvirksomhed.

Bestyrelsesmedlem i Dansk Atletikforbund med ansvar for Skole-OL m.m.

 

 

Jørn C. Nielsen

 

Uddannet i Danske Bank. Virksomhedskonsulent. Underviser og beskikket censor på finansbachelor og finansøkonom samt i ledelse bla. strategisk lederskab. Mangeårig foreningsleder indenfor idrætten. Indstillet til repræsentantskabet af Danmarks Idræts Forbund.
Formand for Slagelse Idræts Råd. Formand for Sports Team Slagelse. Medlem af repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole.  

Medlem af en række fonds- og selskabsbestyrelser bl.a. Sygeforsikringen ”danmark”, hvor han tillige er formand for Sjælland/Lolland-Falster.
Medlem af repræsentantskabet for TV ØST siden 2010.

 

Erling Nielsen

 

Kontoruddannet, fagforeningskontor og senere hospitalsforvaltning.
Ekspedient i Samvirkelaget, Norge. Enkeltmandsfirma i hobbybranchen med kunder over hele verden.

Fritidsaktiviteter som formand, kasserer, sekretær mm i diverse foreninger såvel lokalt, kreds-, regionalt og på landsplan. inden for medier, hobby, kirke, støtteforening, lokalråd, skoler, spejder, menighedsråd m.m.

 

 

Jesper Sandbirk, medarbejderrepræsentant.
 

 

Udlært elektriker i 1994, uddannet som AV Assistent på TV ØST. En del af TV ØST-produktionsselskabet East Production med liveproduktioner i hele Europa for bl.a. TV2 Sporten. I 2007 ansat på TV2 i Odense.

Fra 2009 tilbage på TV ØST i Vordingborg med live-sendinger som primær arbejdsopgave.

Valgt ind i bestyrelsen af medarbejderne i november 2014.