Bestyrelsen

Bestyrelsen er TV2 ØSTs øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at virksomheden drives i henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for virksomhedens udvikling og ansætter en direktør, der har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af repræsentantskabet, mens medarbejderne på TV2 ØST vælger det 7. medlem.

Fra 1. januar 2019 er følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

 

Jørn C. Nielsen, bestyrelsesformand.

 

Uddannet i Danske Bank. Virksomhedskonsulent. Underviser og beskikket censor på finansbachelor og finansøkonom samt i ledelse bla. strategisk lederskab. Mangeårig foreningsleder indenfor idrætten. Indstillet til repræsentantskabet af Danmarks Idræts Forbund.
Formand for Slagelse Idræts Råd. Formand for Sports Team Slagelse. Medlem af repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole.  

Medlem af en række fonds- og selskabsbestyrelser bl.a. Sygeforsikringen ”danmark”, hvor han tillige er formand for Sjælland/Lolland-Falster.
Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2010.

 

 

Birgit Rasmussen, næstformand.

 

Jes Hansen

 

 

Claus Kronborg

 

Ejer/direktør i Kronborg Consulting der har rekruttering, newplacement og ledelsesrådgivning som speciale. Herudover anvendes firmaet til personprofilanalyser af kandidater. Har over 35 års ledelseserfaring på chef og topchefniveau. Har været med til organiseringen og opstarten af TV2 ØST. Herudover tidligere initiativtager og udvikling af lokalradio- og tv-nævn i regionen.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser. Næstformand i bestyrelsen for TV2 ØST i 10 år og nu igen medlem af TV2 ØST’s bestyrelse fra 2019.  Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST i over 15 år. Landsstyrelsen og forretningsudvalg for LOF i Danmark. Aktionærrådet i Bikuben og BG Bank herefter Danske Bank. Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Kommunale Chefer i Danmark. Bestyrelsesmedlem i Haslev Erhvervsråd. Præsident i Rotary. Censor i offentlig forvaltning. (indeholdende bl.a. ledelse og organisation) på Niels Brock. Underviser, foredragsholder og netværker

 

Jørgen Stensgaard Madsen

 

Valgt som formand for Metal Sydøstsjælland ( i dag fusioneret til Metal Sydøst), siden 2012.

Medlem af bestyrelsen for EUC Sjælland og i Dansk Metals hovedbestyrelse.
Uddannet klejnsmed i 1989 på Defor Ventilation.

Suppleret med div. merkonomfag og arbejdet som mellemleder igennem 90’erne indenfor ventilation og smedebranchen.

2003-2012 ansat på Novenco A/S. Blev her tillidsmand for de faglærte og sad en periode i aktieselskabsbestyrelsen.

 

 

Bent Munch

 

Uddannet inden for Handel og kontor med regnskab som speciale.

Herefter arbejdet i DR med økonomi og efterfølgende jura indtil vi flyttede til Falster. 

Herefter været i en socialforvaltning, teknisk forvaltning, økonomiafdeling, skatteforvaltning og de Danske Domstole som fuldmægtig, kontorleder samt autoriseret foged.

Har siden år 2000 haft eget selvstændig konsulent firma. 

Har været med siden opstart af TV2 ØST og Støtteforeningerne samt i repræsentantskabet.

 

Jesper Sandbirk, medarbejderrepræsentant.

 

Udlært elektriker i 1994, uddannet som AV Assistent på TV2 ØST. En del af TV2 ØST-produktionsselskabet East Production med liveproduktioner i hele Europa for bl.a. TV2 Sporten. I 2007 ansat på TV2 i Odense.

Fra 2009 tilbage på TV2 ØST i Vordingborg med live-sendinger som primær arbejdsopgave.

Valgt ind i bestyrelsen af medarbejderne i november 2014.