TV2 ØST lukker lokalredaktionen i Holbæk

Foto: TV ØST

Redaktionen i Holbæk lukker, og forventes helt afviklet ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Hvorfor bruge penge på mursten og husleje, når seerne i Nordvestsjælland ikke får noget for pengene?

Det spørgsmål beskriver ret præcist baggrunden for, at TV2 ØST lukker sin lokalredaktion i Holbæk og samler alle redaktionelle kræfter og tekniske ressourcer i Vordingborg. Lukningen får ingen konsekvenser for dækningen af Nordvestsjælland, idet den digitale teknologi har nået et niveau, hvor det er muligt hurtigt og stabilt at få optagelserne frem til Vordingborg.

Ifølge direktør Vagn Petersen er der flere tungtvejende grunde til lukningen:

- Redaktionen i Holbæk tjener ikke længere som bindeled til området. Redaktionen er ubemandet i de fleste af døgnets timer, fordi medarbejderne er på optagelse. Det hører til undtagelserne, at folk henvender sig på redaktionen i Ahlgade, og ligesom i det øvrige dækningsområde sker kontakten i al overvejende grad via internettet.

- Der er ikke længere brug for en fast og omkostningstung teknisk installation, fordi den mobile digitale teknologi giver større fleksibilitet og bedre muligheder for at komme rundt i hele regionen.

- Dertil kommer, at vi står overfor store investeringer i ny HD-teknologi, og det vil ikke være økonomisk ansvarligt at bruge licenspengene på at investere i det kostbare udstyr to steder, når der ikke længere er et reelt behov.

- Vi er derfor nået til den konklusion, at vi får mere ud af licenskronerne ved at samle hele nyhedsproduktionen i Vordingborg, oplyser Vagn Petersen.

Holbæk-redaktionen blev etableret i midten af 90erne, og Vagn Petersen er helt på det rene med, at Holbækområdet og Odsherred her og nu vil opleve lukningen som et tab.

- Holbækredaktionen har gennem årene haft en vigtig rolle i vores dækning af Nordvestsjælland. Nu er tiden en anden, og der er brug for en anden form for redaktionel indsats. Men jeg står inde for, at dækningen vil være usvækket, siger Vagn Petersen.

Han forventer, at lukningen og rømningen af redaktionen vil være helt afsluttet senest ved udgangen af 1. kvartal 2012.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App