Tuse Å restaureres efter oprensning

Foto: TV ØST

Efter en oprensning af Tuse Å bliver åen nu restaureret af Holbæk Kommune.

Der skal lægges sten ud i den oprensede strækning af Tuse Å.

Nu er afstrømningen i Tuse Å blevet bedre, og nu skal fiskene også have det bedre. Det mener et enigt Klima og Miljøudvalg i Holbæk Kommune.

Udvalget tog emnet op som opfølgning på et møde i sidste uge med kommunens vandsynsgrupper. I disse grupper sidder repræsentanter for både landbruget, Å-lavet, lystfiskerne og Danmarks Naturfredningsforening, og der var fra flere sider hård kritik af kommunens oprensning af å-strækningen fra lystfiskerne og DN.

- I udvalget kan vi se sagen fra begge sider: Åen var ved at gro til, og vi vurderede, at det kunne give oversvømmelser, hvis vi igen bliver ramt af monsterregn. Men det har aldrig været vores hensigt, at det skulle gå ud over fisk eller andre dyr, og jeg vil gerne understrege, at Klima- og Miljøudvalget altid lytter til gode argumenter, siger udvalgets formand John Harpøth. 

Derfor vil kommunen nu se nærmere på å-strækningen, og det kommer til at ske i et tæt samspil med vandsynsgrupperne.

I første omgang bliver der lagt et lag knytnævestore sten ned i åen, dels for at stabilisere brinkerne og dels for at dække det frigravede mudder, så det ikke skylles længere ned ad åen. Derefter sætter udvalget gang i et grundigt analysearbejde, hvor både de biologiske og de hydrologiske forhold bliver overvejet.

- I første omgang var vi hurtige - måske også rigeligt hurtige - til at handle, da vi konstaterede et problem. Nu ønsker vi at finde den helt rigtige og balancerede løsning, og den skal findes i samarbejde med alle berørte parter og med alle relevante eksperter. Man kunne for eksempel forestille sig, at der bliver lagt store sten ud, som kan skabe ideelle strømforhold for fiskene - men som sagt vil vi nu bruge de kræfter, der er nødvendige, for at finde den rette løsning, siger John Harpøth.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App