Stigning i anmeldelser af socialt bedrageri

Foto: TV ØST

Faxe Kommune har oplevet en markant stigning i antallet af borgere, der henvender sig, for at anmelde socialt bedrageri.

 

Faxe Kommune oplevede sidste år en markant stigning i anmeldelser om socialt bedrageri.

Kontrolgruppen i kommunen har i 2011 modtaget 97 anmeldelser om socialt bedrageri. Sidste år var det tal 66.

- Vi kan se, at der er en tendens til, at borgerne er blevet hurtigere til at reagere, hvis de mener at andre modtager sociale ydelser på et forkert grundlag. Det er stadig anmeldelser om samliv, der udgør den største del af henvendelserne, men antallet af anmeldelser om sort arbejde eller dobbelt forsørgelse er også steget, siger formand for Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg, Martin Hillerup fra Borgerlisten.

Kontrolgruppen har i 2011 valgt at stoppe udbetaling af sociale ydelser i 62 tilfælde. Seks borgere har klaget over afgørelsen til Statsforvaltningen, men kun en har fået medhold i sin klage.

Det vurderes, at kontrolgruppens arbejde har givet en økonomisk gevinst på mere end 4,1 millioner kroner i tilbagebetalingskrav og sparet udbetalinger.

- Det er naturligvis en hårfin balancegang. Vi skal jo som udgangspunkt kunne have tillid til hinanden og vi må ikke overskride grænsen til privatlivets fred. Men det er omvendt også vigtigt at sikre, at alle får præcis det de har ret til, og ikke mere end det. Det er ikke acceptabelt at der bliver snydt og det koster kommunen dyrt, siger Martin Hillerup.

Kontrolgruppen har desuden behandlet en række større sager i samarbejde med SKAT. I flere tilfælde har borgere i kommunen drevet virksomhed uden at afregne moms og skat, og I nogle tilfælde modtog borgerne også samtidig sociale ydelser i form af kontanthjælp eller ledighedsdagpenge. Sagerne ligger nu hos SKAT til beregning af skat og moms, samt juridisk vurdering i forhold til en eventuel politianmeldelse.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App