Steen Skovsgaard imod nyt vielsesritual for homoseksuelle

Foto: TV ØST

Flertal af biskopper er imod ny lov om vielse af homoseksuel, men otte ud af ti går dog med til at skrive et nyt vielsesritual. Men, det vil biskop Steen Skovsgaard ikke være med til.

Kirkeminister Manu Sareen (R) har ikke opbakning fra folkekirkens ti biskopper til lovforslaget om at ændre ægteskabsloven, så også homoseksuelle kan indgå ægteskab i folkekirken.

Biskoppernes uenighed med kirkeministeren fremgår af svar, Kristeligt Dagblad har fået fra alle biskopper. Fire biskopper er for forslaget, mens resten i varierende grad er imod. Uenigheden står i skærende kontrast til biskoppernes tilstræbte enighed i 1997, da de gav grønt lys for en "gudstjenestelig markering" af registrerede partnere i folkekirken.

I dagens Kristeligt Dagblad skriver Ribe Stifts biskop Elisabeth Dons Christensen, Aalborg Stifts Henning Toft Bro og Viborg Stifts Karsten Nissen under overskriften "Hastværk er lastværk":
"Uden forudgående udvalgsarbejde er der nu fremsat forslag om ny ægteskabslov, som gør det muligt for såvel heteroseksuelle som homoseksuelle par at indgå ægteskab i folkekirken. Allerede før lovforslaget blev fremsat, lovede kirkeminister Manu Sareen homoseksuelle par, at de nu kunne bestille tid i kirken i løbet af foråret 2012. I fjernsynsudsendelsen 'Tro, håb og homovielser' ser vi kirkeministeren triumferende komme med lovforslaget til den radikale kirkeordfører, som ventede på hans kontor. Grinende talte de om, hvad 'de sure biskopper' mon nu ville sige. Sådan er forholdet mellem kirke og stat i 2012!".

Men i erkendelse af at biskopper også er statslige embedsmænd, vil otte af de ti biskopper udarbejde et nyt ritual for vielser i folkekirken, uanset hvad de personligt mener om vielser af homoseksuelle.

Steen Skovsgaard i Lolland-Falsters Stift og Lise-Lotte Rebel i Helsingør Stift vil ikke deltage.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger vil biskopperne være klar med et ritual i midten af juni, når loven formodentlig vedtages endeligt.

Bredden og nuancerne i biskoppernes syn på emnet illustreres af biskoppen i Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt.
Han er ikke som sådan imod vielse af homoseksuelle i kirkerne. Når han i ministeriets høringsnotat alligevel rubriceres som modstander, skyldes det blandt andet, at han mener, at der bør bruges to forskellige betegnelser for deltagere i henholdsvis heteroseksuelle og homoseksuelle ægteskaber, ligesom han helst ser, at vielserne tages helt ud af kirkerne. Han begrunder dette ønske med, at "det er den eneste måde, hvorpå der kan ske en fuld ligebehandling af heteroseksuelle og homoseksuelle par, og det er den måde, hvorpå man undgår at bruge folkekirken som løftestang for en politisk ambition."

Forslaget om at tage vielserne helt ud af folkekirken er tidligere blevet luftet af både Kjeld Holm og Kresten Drejergaard, Aarhus og Fyens Stifter, og i torsdagens avis rejste også Viborg Stifts Karsten Nissen spørgsmålet.

Det kan biskopperne ikke afgøre på egen hånd. Der skal i givet fald lovgivning til.
Elisabeth Dons Christensen siger i den anledning, at hun er meget imod at slippe den gode kontakt, kirken har med befolkningen i forbindelse med livets store overgange, blandt andet vielser.

"Men hvis hele spørgsmålet om vielser af homoseksuelle i kirkerne bliver et kæmpeproblem, så er jeg villig til
at diskutere en mulig flytning af vielserne over i borgerligt regi."

Også Henning Toft Bro tilslutter sig med debatindlægget i dagens avis, at flytning af vielser bør diskuteres, hvis et flertal stemmer lovforslaget igennem.

Et flertal af biskopperne er altså imod det foreliggende lovforslag om vielse af homoseksuelle, mens seks er villige til at diskutere, om vielser overhovedet skal være en sag for folkekirken.

Loven falder i to dele, en fra Socialministeriet og en fra Ligestillings- og Kirkeministeriet. Forslagene førstebehandles begge på tirsdag.

/ritzau/

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App