Rød blok sender flere penge til regionerne

Foto: TV ØST

De udskældte regioner, som Løkke-regeringen havde dømt til lukning, overlever og står ligefrem til at få både flere opgaver og flere penge, end de har i dag. Det skriver Berlingske Tidende.

Det er perspektivet, efter at folketingsvalget i sidste uge fik flertallet til at svinge fra blå til rød blok. De fire partier - S, SF, de Radikale og Enhedslisten - går alle ind for at bevare regionerne. Meldingen er også, at de har udsigt til at blive styrket og vinde noget af det terræn tilbage, som man mistede til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

 - Vi ønsker en grundig evaluering af regionerne og hele kommunalreformen for at se, hvordan vi bedst får løst opgaverne til gavn for borgerne. Dagsordenen er umiddelbart at styrke regionerne og give dem flere opgaver inden for f.eks. forebyggelses- og miljøområdet, som kommunerne ikke har løftet i tilstrækkelig grad, og hvor det ville være naturligt at se, om tingene ikke kunne gøres anderledes,« siger SFs hidtidige sundhedsordfører, Jonas Dahl, der nævnes som en af de mulige kandidater til sundhedsministerposten.

Et holdningsskifte i Venstre banede før valget vej for en aftale med de Konservative og Dansk Folkeparti om at lukke regionerne og lade staten overtage ansvaret for at drive sundhedsvæsenet - bl.a. i utilfredshed med de timelange ventetider på skadestuerne, som Berlingske i en artikelserie har afdækket.

Rød blok var hurtigt ude med en hård kritik af VKO-aftalen og har længe signaleret en mere positiv holdning til regionerne end regeringspartierne, der flere gange har haft truet med at nedlægge dem - selv om de er statsminister Lars Løkke Rasmussens opfindelse.

Op til regionsvalget i 2009 kom Socialdemokraterne med et udspil, »Frihed til regionerne«.

Her foreslog partiet blandt andet at give regionerne en styrket rolle i miljøplanlægningen og i klimapolitikken, at se på muligheden for at overlade driften af nogle sociale institutioner til regionerne og at udstyre dem med en regionalfuldmagt på linje med kommunalfuldmagten, så de også kan varetage opgaver, der ikke direkte er reguleret i lovgivningen.

Partierne i rød blok har også været mere på linje med regionerne i sagen om privathospitalerne og behandlingsgarantien, som man ønsker at »differentiere«, så folk med nogle sygdomme kommer hurtigt i behandling, mens andre må vente to-tre måneder. Tilsvarende har man åbnet for en låneadgang til nye sygehusbyggerier, som regionerne har efterspurgt og har også lovet nye milliardbevillinger til sundhedsområdet.

 - Jeg er glad og lettet over valgets udfald. Jeg er ikke i tvivl om, at der stadig vil blive stillet skrappe krav til os. Men jeg forventer en helt anden positiv tone og værdigrundlag, hvor man ikke hver anden dag går ud og truer med at lukke os, hvilket ikke har været fair over for medarbejderne,« siger formanden for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman (S) til Berlingske Tidende.

I Venstre er holdningen til regionerne »uændret« efter valget, nemlig at man godt kan undvære dem, og at man ved et comeback til magten vil gå efter at afskaffe dem.

 - Folk ønsker ikke, at der skal være forskelle i overlevelsen for lungekræft fra region til region. De ønsker et ensartet højt niveau. Uanset hvordan valget er gået, vil regionerne ikke overleve på længere sigt,« siger Bertel Haarder (V), der efter folketingsvalget er fungerende sundhedsminister.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App