Omsorgssvigt på kommunalt bosted

Foto: TV ØST

Ledelsen på bostedet Abildgården i Holbæk Kommune er øjeblikkeligt blevet fyret. En rapport fra kommunen påpeger en lang række problemer. Blandt andet ledelsesmæssige svigt.

Abildgården er bosted for tolv udviklingshæmmede borgere, der har brug for omfattende hjælp i alle daglige funktioner. Nu viser 28 påbud i en tilsynsrapport fra Holbæk Kommune, at beboerne langt fra har fået det. Ifølge kommunen kan man blandt andet læse i rapporten:

"... at der ikke foreligger socialpædagogiske handleplaner, at dialogen med de pårørende ikke fungerer godt nok, og at håndteringen af kost, medicinering og hygiejne er kritisabel."

I Holbæk Kommune erkender de problemerne og understreger, at kommunen er i gang med en omfattende oprydning på Abildgården.

- Da jeg - af pårørende, medarbejdere og områdeleder - blev gjort bekendt med, at tingene på stedet ikke fungerede efter hensigten, iværksatte jeg med det samme et skærpet tilsyn med Abildgården. Dette for at få alt frem i lyset med henblik på en mere systematisk handleplan, siger socialchef i Holbæk Kommune Jan Christensen og uddyber:

- Jeg kan nu konstatere, at det er et meget problematisk billede, som viser sig. Ikke mindst dokumenterer tilsynsrapporten ledelsesmæssige svigt af en sådan karakter, at den hidtige ledelse øjeblikkeligt er blevet skiftet ud og erstattet med en ny. Og jeg kan garantere, at der vil blive handlet på samtlige påbud i tilsynsrapporten. Der foreligger således allerede nu en handleplan for den videre oprydning. For det er afgørende, at beboere og pårørende kan føle sig trygge ved Abildgården.

Se hele tilsynsrapporten fra Holbæk Kommune her:

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App