Nyt kort skal bruges ved oversvømmelser

Et højdekort vil fremover blive brugt af Stormrådet ved oversvømmelser. Højdekortet kan med få centimeters nøjagtighed fortælle hvor højt et givent sted i Danmark ligger.

Stormrådet har nu et nyt værktøj, når de skal vurdere fremtidige oversvømmelser, som den der ramte regionen i efteråret. Rådgivningsfirmaet Cowi har ved hjælp af en laserscanner fra et fly lavet et højdekort over Danmark. Det fortæller P4 Sjælland.

- Det er en landsdækkende højdemodel for hver halvanden meter i alle retninger over hele landet, har vi registreret en højde. Det giver et fuldstændigt højdebillede af Danmark, så vi får både en overflademodel og en landsdækkende terrænmodel, forklarer afdelingschef i Cowi, Poul Nørgård. 

Kortet kan med 5-10 centimeters nøjagtighed fortælle, hvor højt et givent sted ligger. Ifølge Cowi kan kortet bruges af kommuner, der skal planlægge nye kloaker, og af Stormrådet ved skader i forbindelse med oversvømmelser. Stormrådet ser positivt på det nye materiale.

- Vi vil i hvert fald inddrage det i vores overvejelser, fordi der er to elementer i vores vurdering. Både hvordan landskabet er, men også hvordan folk rent faktisk har bygget deres huse - altså hvor høj soklen er, siger sekretariatschef Torben Garne.

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App