Miljøkrav bremser lokalt lakse-eventyr

Foto: TV ØST

Storstilede planer om at udvidde lakse-produktionen i Kattegat standses nu af myndighederne.

Danske havbrug må se til, mens resten af verden producerer stadig flere laks og ørreder.

For myndighederne siger nu på fjerde år nej til et forsøg med produktion af fisk ved Odden, og dermed er der reelt sat en stopper for, at de danske havbrug kan udvide.

Pilotproduktionen skal vise, om der er muligt at lave havbrug langt ude i havet, og forureningen er til at overskue. De opdrættede ørreders efterladenskaber svarer til det kvælstof, som 20 køer producerer, oplyser Dansk Fødevarer og Landbrug.

Men det gør tilsyneladende ikke indtryk på myndighederne. De kræver yderligere redegørelser om havbruget,  siger kontorchef hos Miljøstyrelsen Steen Pedersen.

Karsten Biering Nielsen, kontorchef i Miljøministeriet erkender, at udvidelse af eksisterende produktion er umulig i dag.

- Når vi skal overholde vandplaner og andre direktiver, så kan der ikke udledes mere kvælstof i de indre danske farvande og der er endnu ikke fundet metoder til at rense fuldstændig op efter fiskene, siger han.

Hos organisationen Dansk Landbrug og Fødevarer ryster de på hovedet, et forbud mod en midlertidig prøveproduktion på et år, giver ingen mening, siger bestyrelsesmedlem Karl Iver Dahl-Madsen. Han er også formand for erhvervets forening Dansk Aqvakultur.

- Det er så forsvindende små mængder der produceres og da det er en midlertidig produktion vil det overhovedet ikke kunne mærkes på havmiljøet.

Fremtidsperspektiverne er derimod store, da det vil give mulighed for helt nye og banebrydende produktionsformer og en femdobling af eksporten fra en til fem milliarder kroner om året, understreger han.

Danmark Naturfredningsforening bryder sig ikke om produktion af laks og ørreder i bure i indre danske farvande. De ser hellere, at den stigende produktion af fiskene foregår i andre lande.

- Vi synes ikke dansk opdræt er hensigtsmæssig. De indre danske farvande er alt for lavvandede til, at kunne tåle den kvælstofforurening, der vil komme fra efterladenskaberne efter ørreder og laks, siger havbilog Henning Sørensen hos Danmarks Naturfredningsforening.

Niels Dalsgård, direktør for Musholm Lax har endnu ikke tabt modet, men mener, at det ser sort ud for nye havbrug i Danmark.

Han ser kun en løsning, hvis der skal laves animalsk fødevareproduktion uden udledning af kvælstof:

- Vi må flytte den til månen, siger han til DR Sjælland.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App