Det vi har sammen

Mange ensomme i Kalundborg

Foto: TV ØST

Ensomheden trygger blandt en stor del af borgerne i Kalundborg, viser en ny undersøgelse.

Ensomheden er stor blandt kalundborgenserne, skriver Kalundborg Folkeblad. Det viser resultatet af undersøgelsen af sundhedsprofilen fra 2010. 

I undersøgelsen blev borgerne blandt andet spurgt, om de ofte føler sig uønsket alene. Det svarede 6,6 procent af de adspurgte i Kalundborg Kommune ja til, og det er over dobbelt så mange som for eksempel i Allerød.

Flest ensomme bor på Lolland - 8,7 procent.

Kalundborg Ældreråds formand Anders Villadsen fortæller Folkebladet, at han vil tage den høje ensomshedsprocent op ved det næste dialogmøde med ældre- og sundhedsudvalget og spørge, om politikerne i Kalundborg Kommune har idéer til at forbedre situationen.

Ifølge Kommunernes Landsforening kan ensomhed forebygges.

Kommunen kan for eksempel arbejde på dannelsen af nye relationer i forbindelse med skoler, idrætstilbud, biblioteker, plejecentre, dagcentre og den kommunale madordning.

Tip os Har du et godt tip?