Ledige på kontanthjælp ryger og drikker mere

Foto: TV ØST

Det er et hårdt liv at være på kontanthjælp. Det fremgår af en undersøgelse på to jobcentre i Faxe og Holbæk.

Det er Statens Institut for Folkesundhed, SIF, som har offentliggjort undersøgelsen.

I undersøgelsen er de fremmødte på to jobcentre, Faxe og Holbæk, blevet spurgt til deres sundhed og livsstil, og svarene viser så store problemer blandt kontanthjælpsmodtagerne, at det har overrasket forskerne bag undersøgelsen.

"Vi havde en formodning om, at det var en mere sårbar gruppe, men det er påfaldende, hvor stor forskellen til lønmodtagere og dagpengemodtagere er," siger videnskabelig medarbejder Ida Høgstedt Danquah fra SIF til Avisen.dk.

Undersøgelsen viser, at hver tredje kontanthjælpsmodtager drikker for meget - blandt lønmodtagerne er det hver fjerde. Mere end dobbelt så mange kontanthjælpsmodtagere som lønmodtagere ryger, og det er også mere end dobbelt så mange, der bruger hash.

Samtidig oplever de langt hyppigere end folk i arbejde, at deres helbred er dårligt, og flere af dem er overvægtige.

"Vi kan ikke ud fra undersøgelsen sige, om de får problemer, fordi de kommer på kontanthjælp, eller om de kommer på kontanthjælp, fordi de har problemer. Men vi kan formode, at det i hvert fald ikke hjælper dem til at få det bedre," siger Ida Høgstedt Danquah.

Også ledige på sygedagpenge har det sværere end lønmodtagere, mens ledige på dagpenge ligner lønmodtagere i undersøgelsen på alle områder.

Formanden for de danske socialrådgivere, Bettina Post, er ikke overrasket over resultaterne af undersøgelsen.

"Vi har prøvet at råbe politikerne op i årevis. Det her er en gruppe mennesker, som man ikke bare får i arbejde ved at true dem med lave ydelser. Når man ender på kontanthjælp, er der ofte en lang og trist historie bag," siger hun til Avisen.dk.

Bettina Post er enig med Ida Høgstedt Danquah i, at de ansatte på jobcentrene skal have bedre muligheder for at hjælpe. Det kræver blandt andet et tættere samarbejde mellem social- og sundhedsvæsnet.

"Det ender for ofte i en diskussion om, hvem der har ansvaret og skal betale. Men hvis vi skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere ud af et misbrug for eksempel, skal der være en god og hurtig forbindelse," siger Bettina Post.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App