Kommuner sjusker med børnetilskud

Foto: TV ØST

Der er afgørende fejl i halvdelen af afgørelserne om børnetilskud til enlige forsøgere i fem kommuner, viser en ny rapport fra Statsforvaltningen Sjælland.

Halvdelen af afgørelserne er forkerte – og kommunerne sjusker gevaldigt med dokumentationen i sager om tildeling af børnetilskud til enlige forsørgere. Det fremgår af en ny rapport fra Det Sociale Nævn under Statsforvaltningen Sjælland.

Nævnet har undersøgt 65 sager om ophør af børnetilskud eller genoptagelse af børnetilskud – altså sager, hvor enlige fædre eller mødre enten forsøger at få børnetilskud igen eller om hvorvidt de stadig skal have tilskud.

Det er Holbæk, Næstved, Greve, Vordingborg og Stevns, der er blevet undersøgt.

I 49 % af sagerne konstaterer nævnet at kommunerne ganske enkelt ikke følger regler og praksis på området. Det ville betyde, at kommunens afgørelse ville være blevet ændret eller sendt tilbage til ny behandling, hvis borgeren havde rejst en klagesag i Det Social Nævn.

Blandt andet har kommunerne ikke været særligt gode til at underrette borgerne om afgørelserne - i under halvdelen af sagerne har borgeren fået afgørelsen tilsendt skriftligt. Stik imod nævnets anbefaling.

- Ophør med udbetaling af børnetilskud er en bebyrdende afgørelse for borgeren. Borgerne må af hensyn til deres retssikkerhed kunne forvente, at kommunerne træffer afgørelser med et indhold og en begrundelse, som står klart for borgeren. Dette sikrer kommunerne bedst via skriftlige afgørelser, skriver Det Sociale Nævn i Praksisundersøgelsen.

Det halter særligt med at gøre borgeren opmærksom på hvilke love og regler, som afgørelsen er truffet ud fra.

I 85% af sagerne vurderer nævnet, at lovhjemmel enten ikke er anført eller kun i ringe grad.

Her kan du læse hele rapporten, hvor Det Sociale Nævn påpeger flere mangler i sagsbehandlingen. Rapporten indeholder også de paragraffer, som kommunen skal overholde.

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App