Hård kritik af jobcenter

Foto: TV ØST

Et konsulentfirma har gennemgået klagerne fra 19 borgere, der har følt sig dårligt behandlet af Jobcenter Slagelse.

Kritikken er ikke til at tage fejl af, kommunikationen med borgerne har været dårlig, og sagsbehandlingen alt for lang.

- Det har båret for meget præg af at skaffe økonomiske resultater, og man har glemt mennesket lidt i alt det her. Det vil jeg gerne beklage.

Det er formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Slagelse kommune, Flemming Erichsen, (Soc.dem.), der i dag er ude med en decideret undskyldning til de borgere, der har følt sig så forulempede af den behandling, de har fået i Jobcenter Slagelse, at de har klaget over behandlingen igennem deres fagforening FOA.

19 kvinder har klaget over deres sagsbehandling i Jobcenteret, og på grund af den klage har Slagelse kommune bestilt konsulentfirmaet MPloy til at gennemgå samtlige sager og tale med de indvolverede parter.

Rapporten, der nu er offentliggjort, er klar - sagsbehandlingen har været betænkeligt lang. Kommunikationen med borgerne har været dårlig. Tonen har været dårlig. Borgere, der har fået sin sag hjemsendt eller omgjort i Beskæftigelsesankenævnet, har alligevel været udsat for, at Jobcenteret ikke har fulgt nævnets afgørelser.

Annette Elvensø, der er formand for FOA Midtsjælland, glæder sig over, at kritikken er så klar. De her 19 modige kvinder, der har stillet sig frem og kritiseret jobcenteret, har fået ret i kritikken. Der HAR været dårlig sagsbehandling, der har været fejl. Jeg håber, at det får afgørende betydning for deres sagsbehandling fremover, siger Annette Elvensø i dag til TV2 Øst.

Flemming Erichsen, (Soc.dem.) fortæller i dag, at sagen nu skal op i Økonomiudvalget. Hvad der videre skal ske, og om rapporten får konsekvenser for de ledere, der i dag sidder i jobcenteret, vil han ikke  udtale sig om. Men personligt mener han, at det må være på sin plads, hvis de borgere, der er kommet i klemme på grund af dårlig sagsbehandling, får kompensation.

Min opfattelser jo, at hvis der er nogle mennesker her, som har mistet noget forsørgelse og er kommet i klemme, fordi vi kan påvise, at vi ikke har gjort det godt nok. Så mener jeg, at man skylder dem en kompensation, siger Flemming Erichsen i dag til TV2 Øst.

02:11 Luk video

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App