Det vi har sammen

Fremgang i Region Sjælland

Foto: TV ØST

Sidste forårs voldsomme besparelser i Region Sjælland ser ud til at have hjulpet. Regnskabet for 2010 er langt bedre end frygtet.

Forløbige tal viser at Region Sjællands underskud i 2010 bliver 148 millioner kroner mindre end frygtet. I forvejen opererede man med et underskud på 350 millioner kroner, men det ser altså nu ud til at blive forbedret væsentligt.

Det endelige regnskab kommer først i løbet af næste måned, men allerede nu konstaterer en glad regionsrådsformand, Steen Bach Nielsen:

- Det ser ud til, at den genopretningsplan vi vedtog sidste forår har båret frugt.

I den plan regner man med underskud på budgeterne helt frem til 2014, men regionsrådsformanden tror nu på, at budgettet vil være i balance allerede i 2013. 

Det gode resultat skyldes ikke mindst arbejdet på regionens sygehuse, der har øget produktiviteten med 5 procent istedet for de 3,5, procent, der var budgeteret med.

 Regionen opererer dog stadig med underskud i 2011, og der skal findes penge på budgetet, men regionsrådsformanden lover det ikke går ud over personalet den her gang.

- Nej, de skal være stolte. Besparelserne kan vi finde andre steder, siger Steen Bach Nielsen.

Tip os Har du et godt tip?