Blinde protesterer mod lovændring

Foto: TV ØST

Hvis man ikke kan læse teksten, er det svært at sætte krydset rigtigt på valgdagen. Sådan er det for mange synshandikappede, der derfor siden 1915 har kunnet tage en hjælper med ind i stemmeboksen. Nu spænder en ny lov ben for den praksis.

"Jeg vil karakterisere den lov, som en krænkelse af vores ret til valghemmelighed".

Så klart udtrykker næstformanden i Dansk Blindesamfund, John Heilbrunn, blindesamfundets holdning til det nye i  valgloven.

Siden 2008, da Danmark tiltrådte FN´s Handikapkonvention, har det været et krav, at vælgere der skal have hjælp når de skal afgive deres stemme, skal overvåges af mindst een valgtilforordnet. Det er ikke populært i Blindesamfundet. Formanden for DBS´s mandagklub i Holbæk, Gerda Petersen, bakker sin næstformand op:

"Hvad skal vi have sådant et fremmed menneske med ind for?"

De synshandikappede er utrygge ved d nye bestemmelser. En af Mandagsklubbens medlemmer, Inga Hansen fra Jyderup, siger:

"Hvis der står en fra Venstre og man sætter kryds ved "B",  så er det altså .....".

Inga Hansen mangler ord til at udtrykke hvor pinligt hun føler det, at blive overvåget, så hun slår en hjertelig latter op. Men i Blindesamfundet har de i denne tid mange telefonopkald fra medlemmer der tager valglovsændringen mindre humoristisk. Næstforman John Heilbrunn kan fortælle om mange vrede opkald:

"Nogen personer siger endda, at de vil overveje at lade være med at stemme, fordi de føler sig intimideret af de nye regler".

Dansk Blindesamfund gjorde indsigelse i 2008, da loven var til høring- men det havde ingen effekt, siger næstformanden:

"Vi syntes at de regler der er indført af den siddende regering er en grov krænkelse af blinde og svagtsynedes ret til at kunne stemme hemmeligt under valg, og det syntes vi ikke de kan være bekendt. Og vi syntes heller ikke de (politikerne) kan være bekendt at de ikke har lyttet til vores protester og ændret reglerne. Det er ekstremt krænkende for vores rettigheder i samfundet".

Hvis en valgtilforordnet afslører hvad, eller hvem der stemmer, kan vedkommende straffes med fængsel.

02:00 Luk video

Se Dansk Blindesamfunds side om valget her:

http://www.dkblind.dk/tilbud/saerlige-ordninger/saerlige-ordninger/side7

Center for Ligebehandling af Handikappede har udarbejdet en vejledning til kommunerne om tilgængelighed. Se den her:

www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App