Badning frarådes ved Klinteby Strand

Foto: TV ØST

Næstved Kommune advarer mod badning ved Klinteby Strand efter fund af bakterier i vandet.

Den våde sommer i 2011 har fået konsekvenser for badevandet. Den megen regn betød, at urenset spildevand blev ledt ud ved strandene langs Karrebæksminde Bugt. Det betød forhøjet indhold af sygdomsfremkaldende bakterier i de analyser, der blev taget af badevandet. Klinteby Strand har derfor fået klassifikationen ”ringe”, og det betyder, at Næstved Kommune skal fraråde badning ved Klinteby Strand i hele badesæsonen 2012.

”Fra Kommunens side gør vi alt hvad vi kan for at undgå de her situationer,” fortæller Charlotte Weber fra Natur & Vand: ”Med vores nye spildevandsplan vil spildevandet blive betragteligt forbedret over de næste 10 år. Ved klinteby forbedres spildevandsrensningen allerede i år, da 59 ejendomme laver pileanlæg og dermed fjernes spildevandet fra vandløbet, der løber ud til stranden. ”

I sommeren 2012 opsættes skilte ved Næstveds fem badestrande, så de besøgende kan få bedre information om strandene og badevandet. Standene inddeles i 4 klasser: Udmærket, god, tilfredsstillende og ringe. Inddelingen sker på baggrund af de seneste 4 års analyser af badevandet.

Strandenes klasser:

Enø Strand (blå flag): Udmærket

Dragsbjerg Strand: God

Vesterhave Strand: Tilfredsstillende

Bjørnebæk Strand: Tilfredsstillende

Klinteby Strand: Ringe

Man kan løbende følge med i badevandskvaliteten på hjemmesiden http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/Badevand. På Enø Strand bliver analyseresultaterne desuden hængt op i skabet der står på stranden.

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App