Styrelse giver påbud: De er bekymret for patienters sikkerhed på Holbæk Sygehus

Arkivfoto.

I januar klagede Dansk Sygeplejeråd, fordi det var bekymret for patientsikkerheden på Holbæk Sygehus. Nu svarer Styrelsen for Patientsikkerhed på klagen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop givet et påbud til Holbæk Sygehus. Det sker, fordi styrelsen er bekymret for patienternes sikkerhed på Holbæk Sygehus.

Overbelægning og bekymring for patientsikkerheden fik i januar 2018 Dansk Sygeplejeråd til at indberette Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Nu er der kommet svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som giver Dansk Sygeplejeråd medhold i klagen. Derfor giver styrelsen Holbæk Sygehus påbud og krav om at igangsætte en række konkrete initiativer. I rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der fem forskellige punkter, som Holbæk Sygehus har fået påbud for.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Holbæk Sygehus:

1. At sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres relevante målinger af og opfølgning på de medicinske patienters vitalparametre fra den 18. april 2018.

2. at sikre, at der på Holbæk Sygehus udføres en forsvarlig medicinhåndtering for de medicinske patienter, herunder rettidige og korrekt dispensering samt udlevering af den ordinerede medicin fra den 18. april 2018.

3. at sikre, at undersøgelser og behandling af medicinske patienter på Holbæk Sygehus effektueres jf. de lægelige ordinationer fra den 18. april 2018.

4. at sikre, at der for de medicinske patienter på Holbæk Sygehus foretages systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå inden den 13. juni 2018.

5. at sikre tilstrækkelige medicinske lægefaglige vurderinger af de medicinske patienter inden og under placering i lånesenge, samt tilstrækkelig instruktion af plejepersonalet på specialafdelingerne, inden den 13. juni 2018

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver: "at det er styrelsens samlede vurdering, at der på Holbæk Sygehus' medicinske afdeling er større problemer af betydning for patientstikkerheden."

Allerede sidste år råbte pårørende, sygeplejersker og læger vagt i gevær. Både fagforeninger og overlæger advarede politikere og sygehusledelse om arbejdsforholdene.

Læs også Dansk Sygeplejeråd indberetter sygehus: Vi er bekymrede for patientsikkerheden

Læs hele afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed her. 

Sygeplejersker var bekymrede for patienternes sikkerhed

Dansk Sygeplejeråd indsendte den 23. januar 2018 en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. I den lød det således:

- Dansk Sygeplejeråd skal hermed indberette den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus, da vi efter oplysninger fra vores medlemmer er bekymrede for patientsikkerheden.

Klagen omhandler den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus, der har ”massive overbelægninger på et niveau med 18-20 patienter dagligt, som medfører, at patienter ligger på gangene eller bliver overført til andre afdelinger […], som der står i klagen.

Henvendelsen blev registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som nu er vendt tilbage med en afgørelse.

Læs også Patientsikkerheden på Holbæk Sygehus: - Det er meget alarmerende

Dansk Sygeplejeråd indførte en fralæggelseserklæring

Dansk Sygeplejeråd indførte tilmed en såkaldt fralæggelseserklæring til sygeplejerskerne i slutningen af januar 2018. Fralæggelseserklæringen betyder, at sygeplejerskerne kan fralægge sig ansvaret for patienternes sikkerhed i pressede situationer.

Erklæringen har til formål at beskytte sygeplejerskerne, hvis de skulle få en klagesag på nakken. Ifølge tillidsrepræsentanter er fralæggelseserklæringen både et nødråb fra sygeplejerskerne og en måde rent mentalt at holde hovedet oven vande.

Af samme grund valgte Dansk Sygeplejeråd at indberette de kritiske forhold og faren for, at patienter ikke får den rette behandling til Styrelsen for Patientsikkerhed i form af en såkaldt ’bekymringshenvendelse’.

FORHOLDENE PÅ MEDICINSK AFDELING:

 • Efteråret 2016: Geriatrisk Afdeling lukker på Roskilde Sygehus. Patienter flyttes permanent til Holbæk Sygehus, uden at ressourcer følger med. Det giver overbelægning og pres på personalet.
   
 • Juni 2017: Sygehusledelsen forlanger stop af brugen af eksterne vikarer.
   
 • Juli 2017: To social- og sundhedsassistenter står frem i Nordvestnyt og kritiserer forholdene på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus. De siger, at personalet har for travlt, og at det går ud over plejen af patienterne.
   
 • September 2017: Ledelsen på Holbæk Sygehus melder ud, at Medicinsk Afdeling skal spare 10 millioner kroner inden nytår. Det betyder, at man ikke må ansætte folk.
   
 • Oktober 2017: Overlæge Beda Pauly advarer om konsekvenserne af manglen på sygeplejersker på Medicinsk Afdeling.
   
 • 17. november 2017: 11 fagforeninger sender åbent brev om arbejdsforholdene til politikerne i Region Sjælland. Holbæk Sygehus er på sammenbruddets rand, skriver de.
  Læs mere her. 
   
 • 25. november 2017: Sundhedsplatformen indføres på samtlige sygehuse i Region Sjælland.
   
 • Nytår 2018: Overlægerådet på Holbæk Sygehus advarer i et brev politikere og sygehusledelse om forholdene på sygehuset.
   
 • 11. januar 2018: Overlæger på Medicinsk Afdeling advarer sygehusledelse om, at patientsikkerheden er alvorligt kompromitteret.
   
 • 23. januar 2018: Dansk Sygeplejeråd indberetter Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed – blandt andet på grund af overbelægning og bekymring for patientsikkerheden.
  Læs mere her.
   
 • 27. januar 2018: Dansk Sygeplejeråd indfører en såkaldt fralæggelseserklæring til sygeplejerskerne, som betyder, at de kan fralægge sig ansvaret for patienternes sikkerhed i pressede situationer.
  Læs mere her.
   
 • 4. februar 2018: I to breve advarer læger sygehusledelsen på Holbæk Sygehus om forholdene på medicinsk afdeling.
   
 • 5. marts 2018: Regionsrådet beslutter endeligt at give 10,8 millioner kroner til Holbæk Sygehus.
  Læs mere her.
   
 • 12. marts 2018: Dansk Sygeplejeråd: 10,8 millioner kroner løser ikke problemet. Det handler ifølge dem ikke kun om penge, men også om tankegangen, og hvordan man driver sygehus.
   
 • 8. april 2018: Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus får flere kritiske påbud af Arbejdstilsynet. Konkret får sygehuset tre kritiske påbud på geriatrisk og nefrologisk afdeling, som begge hører ind under Medicinsk Afdeling, samt et rådgivningspåbud til sygehusledelsen, som skal forebygge arbejdsmiljøproblemer.
  Læs mere her.

Præcisering:

 • 20. okt 2018 kl. 01:56 Af en tidligere version fremgik det, at patientsikkerheden var i fare. Det er nu korrigeret til 'bekymret for patienternes sikkerhed'.

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App