Strejke: Sådan rammer den dig

Der er varslet strejke fra 4. april. Det kan ramme mange i TV ØST's sendeområde. Arkivfoto. Foto: TV ØST

Der er en uge til den varslede strejke for de statsansatte. Det vil ikke kun berøre de ansatte, men også de borgere, der betjenes af dem til dagligt

Efter et sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst for omkring 750.000 statsansatte er der varslet strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Cirka 100.000 lønmodtagere er udtaget til at strejke og skal derfor nedlægge deres arbejde, hvis ikke der kommer en overenskomstsaftale inden da. 

Men først: Vær opmærksom på forskellen på strejke og lockout. 

Strejke er når de ansatte, på opfordring fra fagforbundet, vælger ikke at arbejde for at presse arbejdsgiveren.

Lockout er, når arbejdsgiveren bestemmer, at de ansatte ikke må tage på arbejde. 

En strejke vil blandt andet ramme togpendlere

Nogle af dem der vil blive hårdt ramt er togpendlerne, da Banedanmarks medarbejdere er udtaget til at strejke. Det betyder, at togtrafikken landet over vil blive standset fuldstændigt. 

Derfor skal togpendlere til at se sig om efter andre kørselsmuligheder. 

Hos DSB følges situationen med overenskomstforhandlingerne tæt, og de afventer forligsinstituionen. Det oplyser pressevagten til TV ØST. 

Så snart de ved mere, vil de melde det ud til deres kunder. Rejseplanen vil blive opdateret løbende, og kunder kan få billetter og pendlerkort refunderet, hvis strejken bliver aktuel. 

Folkeskoler i Kalundborg vil blive hårdt ramt

Ifølge Danmarks Lærerforening er Kalundborg Kommune det eneste område i TV ØST's sendeområde, der er udtaget til at strejke på det kommunale område. Det drejer sig om lærere og børnehaveklasse ledere i kommunen. 

Kalundborg Lærerkreds oplyser til TV ØST, at også afdelingsledere, viceinspektører, skolesekretærer, pædagoger, pædagogmedhjælpere og ikke mindst lærerne vil blive ramt, hvis der bliver tale om en strejke. 

I faktaboksen kan du læse nogle af de krav, som lønmodtagerne stiller til deres arbejdsgivere. 

Artiklen fortsætter efter faktaboksen. 

UDPLUK AF KRAV TIL ARBEJDSGIVERNE

  1. Lønstigninger der matcher den private lønudvikling
  2. En tydeliggørelse af retten til betalt spisepause
  3. Bedre og mere fleksible rettigheder for seniorer med henblik på fastholdelse
  4. Sygdom, der er opstået under afspadsering, skal være hindring for afspadsering
  5. Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter
Kilde: CFU

Det er kun de tjenestemandsansatte lærere i kommunen, der kan tage på arbejde, da de ikke kan komme i strejke. 

- De skal afholde den skemalagte undervisning og må ikke påtage sig strejkeramt arbejde, siger Dorthe Palm fra kommunikation i Kalundborg Kommune. 

Læs også Konflikt eller ej? Danske Regioner beder nu Forligsmanden om svar

Det vil sige, at skoleklasser, som ikke har tjenestemandsansatte lærere, vil få aflyst deres undervisning under hele strejken. 

De medarbejdere, som er udtaget til at strejke, skal i stedet møde op hos deres fagforening, som er deres arbejdsgiver i strejkeperioden. 

- Vi har arrangeret, hvad vi skal under strejken, men det vil først blive meldt ud til den tid. Det er planlagt med andre organisationer, som også strejker i Kalundborg, siger Karen Sørensen, formand i Kalundborgs Lærerkreds. 

I Kalundborg er specialskolerne Kathøj Svallerup Skole og Sigrid Undset Skole undtaget fra at strejke. 

Sundhedspersonale vil kun tilse livstruende situationer 

Hos Yngre Læger og Overlægeforeningen har de kun udtaget læger fra anæstesiafdelingerne og radiologiske afdelinger på sygehusene. 

Det er gjort for ikke at bringe patienter med livstruende sygdomme i fare. 

Hos FOA Sydsjælland er det primært ældreområdet, der er udtaget til at strejke. Der er endnu ikke forberedt et nødberedskab, men de ældre vil få de vigtigste livsfornødenheder, hvis det bliver aktuelt. 

- Borgerne vil ikke blive udsat for ting, der kan udsætte dem for alvorlige ting. Livsvigtige situationer vil der blive taget hånd om, siger Lissi Lund, formand i FOA Sydsjælland. 

Statsansatte der er udtaget til strejke i TV ØST's sendeområde

I skemaet vil du kunne søge efter, hvilke arbejdspladser i din kommune der er udtaget til at strejke. Der tages forbehold for mangler. 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App