Skoler på Lolland og Falster får millioner til at højne niveauet

Foto: Foto: Maria Wittendorff.

Skoler på Falster og Lolland får 17 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til videreførsel af projektet, der handler om at skabe bedre undervisning.

Arbejdet med at højne niveauet blandt eleverne på folkeskolerne i Guldborgsund og Lolland Kommuner får nu en vitaminindsprøjtning. Det er det såkaldte KUP-forsøg, der nu udvides, og til det formål har kommunerne fået en donation på 17 millioner kroner.

Vi kan mærke, at det har gjort en forskel, men det tager tid at skabe kulturforandringer, og vi er ikke kommet helt i mål på de to år. 

Henrik Andreasen, distriktschef i Lolland Kommune.

KUP står for 'Kompetenceudvikling i praksis', og er et projekt, der har kørt over de seneste knapt to år i de to kommuner. Formålet er at øge lærernes kompetencer, mens de er i undervisningsmiljøet. Projektet, der sluttede i marts måned, var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal, og det er samme fond, der nu giver 17 millioner kroner til at fortsætte projektet yderligere to år. 

Bedre undervisning og bedre elever

De to kommuner blev oprindeligt udvalgt til projektet, fordi de er udfordret af social ulighed og faldende børnetal i landområderne. 

- Vi kan mærke, at det har gjort en forskel, men det tager tid at skabe kulturforandringer, og vi er ikke kommet helt i mål på de to år. Derfor er vi glade for, at vi er blevet tilgodeset af A.P. Møller-fonden, siger Henrik Andreasen, distriktschef i Lolland Kommune.

I forsøgsperioden har den ene kommune haft seks fuldtidsvejledere, mens den anden har haft 14 vejledere på halv tid. Disse vejledere har hjulpet lærerne med at evaluere egen indsats i undervisningen. Også skolelederne er i fokus. 

- Vores ledere på de enkelte skoler skal også styrkes i deres måde at være pædagogiske på. Det er en del af det, vi fortsætter med de kommende to år, siger Henrik Andreasen. 

Lærer af egne fejl

I KUP-projektet er der fokus på hverdagen ude på skolerne, for når man skal udvikle sig og blive bedre, er det vigtigt, at det sker ud fra den hverdag, man har, og den konkrete undervisning man står i.

- Helt basalt ser man på, hvordan vi arbejder med børnenes læring, og så vurderer man, hvad der kan justeres. Hvordan møder vi børnene, hvordan forbereder vi os, hvordan agerer man som leder og hvorfor, forklarer Henrik Andreasen.

Målet er at øge både faglige kompetencer og ikke mindst trivslen blandt børnene. 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App