Holbæk Kommune må hæve skatten

Sammen med tre andre kommuner har Holbæk nu fået lov til at hæve skatten for 2017.

Det kan inden længe blive dyrere at være skatteborger i Holbæk Kommune.

Holbæk har nemlig, sammen med Odense, Rebild og Læsø, fået tilladelse til at hæve skatten for samlet cirka 266 millioner kroner.

Det er Social- og Indenrigsministeriet, som netop har svaret de fire kommuner. Ansøgningerne kan dog ikke imødekommes fuldt ud, fordi de overskrider rammen på 200 millioner kroner.

Det er det beløb, som landets kommuner må hæve skatten for, hvis andre sætter den tilsvarende ned. Det ligger i regeringens økonomiaftale med KL.

Holbæk får lov til at hæve skatten med 34,6 mio. kroner, Odense med 145,7 mio. kroner, Læsø med 1,8 mio. kroner og Rebild med 17,9 mio. kroner. Nu skal andre kommuner sætte skatten ned, så de kommunale skatter samlet set bliver holdt i ro i 2017.

Risikerer økonomiske sanktioner

Det er nu op til de fire kommuner, om de udnytter den tildelte ramme.

Og landets kommuner skal koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2017. Regeringen har afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til dette.

Men hvis kommunerne samlet set forhøjer skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne.

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2017 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2016.

 

Baggrund om skattepuljen

  • Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017 fik nogle kommuner mulighed for at hæve skatten med samlet op til 200 millioner kroner.
     
  • Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
     
  • De fire kommuner, som nu har fået mulighed for at hæve skatten, undgår alle individuelle sanktioner, hvis de hæver skatten inden for det angivne beløb.
     
  • For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der etableret en tilskudsordning for de kommuner, der sænker skatten for 2017. Kommuner, der sætter skatten ned, vil få dækket en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år.
Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App