Gyllesæsonen er over os: Det skal bilisterne være opmærksomme på

En lastbil med en gylletank kørte i grøften på Værkevadsvej lidt udenfor Ringsted. Vejen var spærret ved stedet, indtil man kunne trække lastbilen op. Foto: TV ØST

Risikoen for trafikuheld stiger, når traktorer og andre landbrugskøretøjer triller ude på vejene.

Der kører i disse dage lidt flere traktorer og andre landbrugskøretøjer på vejene, fordi de mange landmænd skal til og fra deres marker med gylle, plove og såmaskiner.

Derfor opfordrer Havarikommissionen for Vejtrafikulykker bilisterne til at være ekstra opmærksomme, hvis man støder på disse køretøjer i trafikken.

Traktorførerne og bilisterne har et fælles ansvar i trafikken

Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer

- Traktorulykker er ofte alvorligere end andre ulykker, fordi traktorer ikke er indrettet kollisionsvenligt som f.eks. personbiler, udtaler Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen, i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Der er derfor god grund til at passe på for øjeblikket, hvor der er mange flere traktorer på vejene end normalt på grund af forårets gyllekørsel.

Traktorulykker med personskade

Ulykker med personskade, hvor en traktor eller et motorredskab er involveret, i perioden 2008-2017 per politikreds:
  • Sydsjælland og Lolland-Falster: 36
  • Midt- og Vestsjælland: 16

Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik. Tal for 2017 er foreløbige

Andelen af dræbte i traktorulykker er ifølge Havarikommissionen for Vejtrafikulykker næsten dobbelt så stor i forhold til andelen af dræbte i andre personskadeulykker.

Hvorfor sker traktorulykker?

Havarikommissionen har analyseret 25 traktorulykker. Her anslår kommissionen, at nogle ulykker sker, fordi traktorførerne ikke orienterer sig godt nok eller viser for sent af, typisk i forbindelse med venstresving væk fra vejen.

I andre tilfælde kommer traktorernes lave fart eller deres bredde bag på bilisterne, så de for eksempel påkører traktoren bagfra. 

Læs også 38 tons gyllevogn i grøften reddet op

Men bilernes fart spiller også en rolle. Næsten halvdelen af de undersøgte ulykker kunne nemlig være undgået, hvis bilisterne havde overholdt hastighedsgrænsen eller kørt efter forholdene.

- Traktorførerne og bilisterne har et fælles ansvar i trafikken, og at kende hinanden er vejen frem. Derfor er vi også med til at sætte fokus på det her, udtaler Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer.

Gode råd i trafikken

Gode råd til bilister:
  • Overhold fartgrænsen.
  • Vær opmærksom på langsomtkørende traktorer (orange trekant betyder langsomtkørende køretøj).
  • Vær opmærksom på venstresvingende traktorer på landevejene.
  • Vær opmærksom på landbrugskøretøjer, der skal ud fra ejendom, mark eller sidevej.
 
Gode råd til traktorførere:
  • Tænd det gule rotorblink, når du kører på offentlig vej.
  • Aktiver blinklyset 100 meter før venstresving på landevej, så bilisterne i god tid kan se, hvad du vil.
  • Orienter dig bagud lige inden venstresving, så du kan nå at stoppe, hvis biler eller motorcykler er ved at overhale.

Kilde: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

 

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App