Dom: Afdelingssygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus er frifundet

Foto: Jacob Bagge - TV ØST

Spørgsmålet i retssagen har været, om afdelingssygeplejersken kunne have forhindret drabsforsøg på Nykøbing Falster Sygehus. Nu er dommen faldet.

Afdelingssygeplejersken på Nykøbing Falster Sygehus er blevet frifundet.

Afdelingssygeplejersken var ansvarlig for den afdeling, hvor den 32-årige sygeplejerske Christina Hansen arbejdede, som er blevet idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter.

Afdelingssygeplejersken var tiltalt for ikke at reagere på gentagne henvendelser fra andre ansatte, der havde mistanke til den nu dømte Christina Hansen. Men nu har retten i Nykøbing Falster frifundet hende.

Anklageren forlangte den hårdeste straf

Anklageren gik efter fire måneders fængsel, som er den maksimale straf, dog betinget. Derudover skal afdelingssygeplejersken fratages retten til at være leder i sygeplejefaglige sammenhænge.

Forsvarer gik efter frifindelse eller en en max bøde på 10.000 kroner.

Afdelingssygeplejersken er tiltalt efter Lov om Autorisation for sundhedspersonale §75, som lyder ”en autoriseret sundhedsperson, der gør sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed kan straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder.”

Læs også Afdelingssygeplejerske: Jeg havde ikke mistanke om drab

Afdelingssygeplejersken er blevet frifundet, men domsmandsretten er ikke enige.

Tre dommere finder det bevist, at hun skal frifindes. To dommere mener ikke, at hun har overtrådt autorisationsloven ved ikke at reagere, imens en dommer mener, at hun er skyldig i grovere forsømmelse. Der er tale om en undladesesforbrydelse.

Der er stemmeflertal, og derfor er hun frifundet.

Afdelingssygeplejerske mente, der var ”fnidder” mellem kollegaer

Ifølge afdelingssygeplejersken husker hun kun én henvendelse angående Christina Hansen. Her havde en kollega fortalt, at hun troede, Christina Hansen slog patienter ihjel med medicin.

Men afdelingssygeplejersken fortalte i retten, at hun så Christina Hansen som en ansvarsfuld og dygtig sygeplejerske og vurderede, at kollegaens udsagn bare var et udtryk for personligt "fnidder" mellem kollegaer, som der var en del af på den medicinske afdeling på Nykøbing Falster Sygehus.

Ved sidste retsmøde forklarede en lægesekretær i retten:  

- Jeg husker ikke, om jeg fortalte afdelingssygeplejersken, at jeg troede, Christina Hansen havde noget med de mange dødsfald at gøre. Men jeg sagde til hende, at Christina Hansens adfærd skabte problemer. 

Læs også Vidner kom med flere advarsler om drabsdømt sygeplejerske

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App