Afgørende forhandlinger i forligsinstitutionen i dag: Sådan rammer strejke og lockout

Hvad betyder begreberne strejke og lockout? Det giver vi her en forklaring på.

I dag mødes forhandlere fra stat, regioner og kommuner til afgørelsens time i slutrunden af forhandlinger om en overenskomst for de offentlige ansatte.

Afgørelsens time er nær for en mulig milliarddyr storkonflikt.

Forhandlerne fra staten, regionen, kommunerne er tirsdag morgen ankommet til forhandlingsmøde i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har samlet alle parter for at se, om man kan lande en stor, fælles aftale inden deadline.

Parterne har til midnat til at nå til enighed om de offentligt ansattes overenskomst for de næste tre år.

Forligsmand kan i dag sætte tiden i stå

Et minut i midnat kan forligsmanden dog vælge at udskyde en eventuel konflikt yderligere 14 dage, men hun kan også udskyde den kortvarigt, hvis hun føler, der er fremgang i forhandlingerne.

Læs også Overblik: Sådan kan en konflikt ramme dig

Forhandlingerne har været konfliktfyldte, og der er varslet både strejke og lockout af tusinder og atter tusinder offentligt ansatte.

Derfor kan aftenens forhandlinger også ende i flere forskellige scenarier. Det kan ende i en historisk storkonflikt, hvor 440.000 ansatte udelukkes fra at arbejde.

Det kan også ende i en mindre konflikt, hvor der kan blive indgået en række delforlig med nogle af fagforbundene, og kun et mindre antal vil skulle strejke eller blive lockoutet. Eller det kan ende med, at medlemmerne takker nej til en ny overenskomst, hvis ikke den lever op til deres forventninger.

Som det ser ud nu, er der varslet strejke den 22. april og lockout den 28. april.

Først rammer strejken: Togdrift, skoler og sundhedsvæsen

Strejke er når de ansatte, på opfordring fra fagforbundet, kollektivt vælger ikke at arbejde for at presse arbejdsgiveren. Strejken vil især ramme togpendlerne, dele af folkeskolerne og sundhedsvæsenet.

Nogle af dem der vil blive hårdt ramt er togpendlerne, da Banedanmarks medarbejdere er udtaget til at strejke. Det betyder, at togtrafikken landet over kan blive standset fuldstændigt. Rejseplanen vil blive opdateret løbende, og kunder kan få billetter og pendlerkort refunderet, hvis strejken bliver aktuel. 

Læs også En lockout kan lamme sygehuse i Region Sjælland

Også sundhedsvæsenet står for skud. Hos Yngre Læger og Overlægeforeningen har de dog kun udtaget læger fra anæstesiafdelingerne og radiologiske afdelinger på sygehusene. Det er gjort for ikke at bringe patienter med livstruende sygdomme i fare. 

Hos FOA Sydsjælland er det primært ældreområdet, der er udtaget til at strejke. Der er endnu ikke forberedt et nødberedskab, men de ældre vil få de vigtigste livsfornødenheder, hvis det bliver aktuelt, lover FOA. 

På skoleområdet er det Ifølge Danmarks Lærerforening kun Kalundborg Kommune i TV ØST's sendeområde, der er udtaget til at strejke på det kommunale område. Det drejer sig om lærere og børnehaveklasse ledere i kommunen. 

Efter strejken rammer den mere omfattende lockout

Den 28. april, omkring en uge efter strejken, er der varslet lockout. Lockout er arbejdsgiverens modsvar til lønmodtagernes strejke. Her kan arbejdsgiveren bestemme, at de ansatte ikke må tage på arbejde.

En lockout af de kommunalt ansatte betyder, at de vil blive sendt hjem af deres arbejdsgiver uden løn. Den vil berører væsentligt flere, end de ansattes varslede strejke, selvom mange af de funktioner, der er udtaget til lockout, i forvejen er nogle af dem, der er lammet af strejkevarsler.

Bliver lockouten en realitet vil det især ramme daginstitutioner, skoler, gymnasier og administration.

Lockouten vil komme til at omfatte omkring 250.000 ansatte.

Det vil også kunne mærkes på landets sygehuse. 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionsgårde vil blive ramt af en storkonflikt. Patienterne vil opleve, at planlagt behandling, der ikke er livstruende og akut, bliver udskudt til efter den mulige konflikt er slut.

KL har til gengæld valgt at friholde næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet fra konflikten for at skåne de svageste borgere.

Læs også Holbæk Sygehus: For få jordemødre til lockout

Tip os Har du et godt tip?

Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App
Hent vores nye TV ØST Play App